Voksenlærlingeuddannelse

For at starte som voksenlærling skal du være fyldt 30 år, samt have relevant erhvervserfaring på mindst 3 år som fuldtidsbeskæftigelse. Det er Brancheudvalget der skal skitsere uddannelsesforløbet. Skoleopholdene bliver vurderet ud fra ansøgerens baggrund om de skal lige på brancheskoler i Grønland eller på tekniske skoler i Danmark.

Aflønning: Voksenlærlingen bliver aflønnet som ufaglært i praktikperioden men bliver aflønnet med kursusgodtgørelse (arbejdsgivernes erhvervsuddannelses bidrag) i alle skoleopholdsperioderne.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 7. december 2000 om voksenuddannelser.

Forside Om Sunngu