Den gymnasiale uddannelse


Hvad er den gymnasiale uddannelse?

Den gymnasiale uddannelse GUX tages i Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq.

 

Hvorfor den gymnasiale uddannelse?

GUX udbyder mange forskellige studieretninger, der er tilpasset dine interesser og dine ambitioner om videre uddannelse. En spændende uddannelse er vejen frem:

• Du får langt flere jobmuligheder. Flere og flere job kræver, at du har en uddannelse.

• Du får mulighed for højere løn.

• Du kommer til at gennemgå en stor faglig udvikling, men også i høj grad en personlig og social udvikling.

 

Hvad kræver den gymnasiale uddannelse?

 

For at blive optaget på den gymnasiale uddannelse skal du mindst have opnået karakteren E i alle dine standpunktskarakterer fra 10. klasse, i projektopgaven og i alle dine afsluttende obligatoriske prøver. Der vil desuden optages elever på dispensation, men de er ikke sikret optag. Endvidere er det muligt at blive optaget gennem en optagelsesprøve. Denne kan tidligst tages foråret efter man har afsluttet folkeskolen. Der henvises til de relevante regler for uddybning af optagelsesbetingelserne.

Sådan er den nye gymnasiale uddannelse

 

Den gymnasiale uddannelse er opbygget af et grundforløb og et studieretningsforløb.

Grundforløbet

 

Grundforløbet (GF) tager et halvt år. Grundforløbet er ens for alle fem skoler. På grundforløbet har man fagene grønlandsk, dansk, engelsk, matematik, kulturfag, science, studiemetodik og idræt. Efter grundforløbet starter man på sin studieretning.

Studieretningsforløbet

 

Studieretningsforløbet tager 2½ år. Der er i alt otte forskellige studieretninger at vælge mellem. Studieretningen forhåndstilkendegives allerede inden studiestart. Forhåndstilkendegivelsen er ikke bindende og valg af studieretning tages endeligt i løbet af grundforløbet.

Valg af studieretning

Det nye er, at du skal forhåndstilkendegive dit valg af studieretning allerede inden du starter på den gymnasiale uddannelse. Studieretningen kan vælges efter interesse og efter hvilke studieretninger det er muligt at tage i din kommune. Du kan kun vælge en studieretning uden for din hjemkommune hvis den pågældende studieretning ikke udbydes i din egen hjemkommune.

Læs om studieretningerne på den gymnasiale uddannelse her

Bemærk: GUX Nuuk udbyder en ekstra studieretning, Idrætslinjen. Læs mere her.

Hent oversigt over studieretninger her.

Den gymnasiale uddannelse udbydes på 
Den gymnasiale uddannelse Aasiaat

Den gymnasiale uddannelse Sisimiut, KTI

Den gymnasiale uddannelse Nuuk 

Den gymnasiale uddannelse Qaqortoq, Campus Kujalleq

Forside Om Sunngu