Bolig i Grønland

Logi
Den billigste form for bolig, vil oftest være et kollegieværelse. Husk at blive skrevet op til et kollegieværelse i god tid. Uddannelsessøgende på skoleophold i Grønland i indtil 26 uger kan efter ansøgning fritages for huslejebetaling på kollegiet, hvis de har egen bolig og forsørgerpligt over for et eller flere børn. 

Et alternativ kan være at indgå i et bofællesskab med andre studerende. Satser du på at anskaffe egen lejlighed, så kan du undersøge dine muligheder for at få boligsikring. Hvis du/I har børn, så forhør dig nærmere hos kommunen angående mulighederne for at få tilskud.

Det er en god ide, at du allerede inden uddannelsens start, prøver at sikre dig en bolig, til efter endt uddannelse. Den nuværende boligmangel i Grønland - og specielt i Nuuk - kan ende med at gøre livet temmelig surt for dig.

Kollegier i Nuuk
I Nuuk administreres alle kollegierne af KAF, www.kaf.gl. Du finder ansøgningsskema til kollegieværelser ved at klikke her.

GU Nuuk har deres egne kollegier, ved optagelse på GU vil du automatisk få et kollegieværelse, hvis du ikke er fra Nuuk.

Der henvises endvidere til Kommuneqarfik Sermersooqs hjemmeside for oplysninger om kollegieboliger reserveret for Nuuk-borgere.

 

INI A/S
Lejeforordning, som trådte i kraft pr. 1/1 1995, sikrer bl.a. en ensartet administration af udlejningsboliger i Grønland. I nogle kommuner er det kommunen selv, der står for administrationen af boliger, i andre kommuner sker det gennem A/S Boligselskabet INI.

Der er filialkontorer/kommunekontorer www.kanukoka.gl i alle byer, hvortil du skal sende din ansøgning.
Boliger tildeles på grundlag af ventelister, der er særskilt for hver kommune. Hvis du ikke ved, hvor du i fremtiden vil bo, skal du altså være skrevet på venteliste i flere byer.

Genbekræft
Optagelse på boligselskabets ventelister koster kr. 100 der betales samtidig med indlevering af ansøgningen om en bolig. Een gang årligt sender boligselskabet en forespørgsel om genbekræftelse af boligansøgningen. Genbekræftelse sker derefter ved at betale et gebyr kr. 100. Husk derfor altid at meddele boligselskabet eventuel adresseændring.

 

Hvis du ikke genbekræfter din ansøgning, bliver du slettet af ventelisten!


Fremleje
Hvis du allerede har en bolig, som du ønsker at vende tilbage til efter endt uddannelse er det en god ide at fremleje den, i det tidsrum du er væk. Du bør dog inden da, sætte dig nøje ind i reglerne om fremleje.

 

 

 

 
Forside Om Sunngu